Software update: Laravel 7.0

Laravel Hosting bij Dream Hosting

Versie 7.0 van Laravel is een opensource PHP-framework waarmee webapplicaties kunnen worden ontwikkeld. Laravel heeft een grote community en er is uitgebreide documentatie beschikbaar.

De release notes voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Laravel 7

Laravel 7 continues the improvements made in Laravel 6.x by introducing Laravel Airlock, routing speed improvements, custom Eloquent casts, Blade component tags, fluent string operations, a developer focused HTTP client, first-party CORS support, improved scoping for route model binding, stub customization, database queue improvements, multiple mail drivers, query-time casts, a new artisan test command, and a variety of other bug fixes and usability improvements.

Laravel werkt op alle Linux hosting pakketten met database ondersteuning.

Wij helpen u graag bij het upgraden van uw Laravel installatie.